18 Νοε 2011

Δείτε τι θα πληρώσετε για τα τέλη κυκλοφορίας

Ακόμη ακριβότερα τέλη κυκλοφορίας καλούνται  να πληρώσουν φέτος  οι ιδιοκτήτες οχημάτων.
Δείτε τι θα πληρώσετε για τα τέλη κυκλοφορίαςΟι αυξήσεις μάλιστα αγγίζουν μέχρι  και τα 120 ευρώ για αυτοκίνητα πολύ μεγάλου κυβισμού, ενώ στην κατηγορία μεταξύ 1.000 και 2.000 κυβικών οι αυξήσεις των τελών κυκλοφορίας κυμαίνονται μεταξύ 10 και 60 ευρώ.
 
Τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων για το 2012 είναι δύο «ταχυτήτων», ανάλογα με την ημερομηνία ταξινόμησης. 
 
Για τα επιβατικά Ι.Χ. τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31 Οκτωβρίου 2010 καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη προσδιορίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα.

Πιο συγκεκριμένα για την απόκτηση του σήματος στη συγκεκριμένη κατηγορία θα πληρώσουμε:

Έως 300 κυβικά εκατοστά 22 ευρώ

Από 301 έως 785 κυβικά εκατοστά 55 ευρώ

Από 786 έως 1.071 κυβικά εκατοστά 120 ευρώ

Από 1.072 έως 1.357 κυβικά εκατοστά 135 ευρώ

Από 1.358 έως 1.548 κυβικά εκατοστά 240 ευρώ

Από 1.549 έως 1.738 κυβικά εκατοστά 265 ευρώ

Από 1.739 έως 1.928 κυβικά εκατοστά 300 ευρώ

Από 1.929 έως 2.357 κυβικά εκατοστά 660 ευρώ

Από 2.358 έως 3.000 κυβικά εκατοστά 880 ευρώ

Από 3.001 έως 4.000 κυβικά εκατοστά 1.100 ευρώ

Από 4.001 και άνω κυβικά εκατοστά 1.320 ευρώ

Σχετικά με  τα επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, τα τέλη προκύπτουν σε συνάρτηση με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η διάθεση των σημάτων θα γίνει και φέτος από τις τράπεζες. Στην εφορία τους θα πρέπει να απευθύνονται οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν λάβει ειδοποιητήριο, το έχουν χάσει, στο ειδοποιητήριο αναγράφονται λανθασμένα στοιχεία, στην περίπτωση εκπρόθεσμης προμήθειας και στην περίπτωση που το όχημα τίθεται σε κυκλοφορία μετά την 1η Οκτωβρίου 2011. Στις περιπτώσεις αυτές, η προμήθεια του σήματος γίνεται με την προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
 
Η προθεσμία προμήθειας του σήματος τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου και εκπρόθεσμη αγορά του συνεπάγεται πρόστιμο 30 ευρώ αν το σήμα κοστίζει λιγότερα από 30 ευρώ ή ίσο με το ύψος του τέλους αν υπερβαίνει τα 30 ευρώ. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ειδικού σήματος, στον κάτοχο χορηγείται νέο σήμα χωρίς άλλη επιβάρυνση αλλά με πρόστιμο 30 ευρώ. 

Οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας (π.χ. καινούργια Ι.Χ. με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 100 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο), υποχρεούνται στην προμήθεια ειδικού σήματος αντί 5 ευρώ, που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης αυτού.http://www.newsbomb.gr