30 Ιουλ 2012

Η Αποκάλυψη των Αστρικών μας Αδελφών ~ 4 Αυγούστου 2012


«Αγαπητοί μου, όπως μαθαίνετε από διάφορες πηγές, έχει φτάσει το σημείο όπου Θείες οδηγίες έχουν δοθεί για δράση που πρέπει να ληφθεί, χωρίς καθυστέρηση, για να ανακοινωθεί η παρουσία μας. Έχουμε επιδείξει εξαιρετική υπομονή με τους ηγέτες σας δίνοντας τους την ευκαιρία να λάβουν τα μέτρα που επιβάλλονται για να σας απαλλάξουν από τον έλεγχο των Illuminati. Γνωρίζουμε ότι και αυτοί έχουν επίσης όπως πολλοί άνθρωποι φόβο για αυτούς, αλλά αυτό πρέπει να μπεί στην άκρη για να επιτρέψει στην αλήθεια να βγει προς τα έξω. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το παράθυρο που δίνεται η 
παγκόσμια προσοχή, και δεν μπορούμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να γίνει γνωστό. Ο χρόνος τρέχει γρήγορα μακριά και θα πρέπει να μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε τους εαυτούς μας γνωστούς σε σας....»

«...Είμαι ο SA LU SA από τον Σείριο, και πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε ήδη ότι την ερχόμενη εβδομάδα είναι αυτή που είναι η τελευταία ευκαιρία για τους ηγέτες σας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μας. Αν αγνοοηθούν για άλλη μια φορά, θα προχωρήσουμε οι ίδιοι μπροστά, και θα κάνουμε τους εαυτούς μας γνωστούς με τέτοιο τρόπο ώστε η παρουσία μας να μη μπορεί πλέον να αγνοηθεί ή να κρυφτεί.
Ναι, έχουμε την προθεσμία του Σαββάτου στις 4 Αυγούστου στο μυαλό μας και όχι πλέον αυτής, πριν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.»