26 Ιαν 2012

Πώς το Δημόσιο χάνει από την αναδιάρθρωση του χρέους


Το PSI «κουρεύει» τα κρατικά έσοδα

Πώς το Δημόσιο χάνει από την αναδιάρθρωση του χρέουςΔεν θα χάσουν μόνο οι ιδιώτες από το κούρεμα του ελληνικού χρέους αλλά και το Δημόσιο καθώς εκτός από το «κούρεμα» των ομολόγων που κατέχουν οι ιδιώτες πιστωτές το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) φέρνει «κούρεμα» και στα κρατικά έσοδα από τους τόκους των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου.

Το Δημόσιο εισπράττει ετησίως δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από την αυτοτελή φορολόγηση των εσόδων που κερδίζουν φυσικά και νομικά πρόσωπα από τους τόκους των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, αλλά και από την παρακράτηση φόρου 10% στους δεδουλευμένους τόκους όταν μεταβιβάζονται ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή τοκομερίδια αυτών πριν από τη λήξη του τίτλου.

Σήμερα επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. 

Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 7,5% στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από 1ης Ιανουαρίου 1997 και με συντελεστή 10% στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από τίτλους οι οποίοι εκδίδονται από τις 3 Ιανουαρίου 1998 και μετά. 

Ακόμη, με τον Ν. 3943/2011 επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 10% στους δεδουλευμένους τόκους όταν μεταβιβάζονται ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή τοκομερίδια αυτών πριν από τη λήξη του τίτλου. 

Με τη ρύθμιση αντιμετωπίσθηκε η φοροδιαφυγή που γινόταν με την μεταβίβαση των τίτλων σε κατοίκους αλλοδαπής πριν από τη λήξη τους, με αποτέλεσμα κατά την εξαργύρωση του τοκομεριδίου να μην ενεργούταν παρακράτηση φόρου λόγω απαλλαγής.

Το κούρεμα των ομολόγων και η μείωση της ονομαστικής αξίας του χρέους από τα 206,6 δισ. ευρώ στα 103,3 δισ. ευρώ θα οδηγήσει όπως είναι φυσικό και στη συρρίκνωση των εσόδων του Δημοσίου από τους τόκους των χρεογράφων αυτών.