8 Δεκ 2011

Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ

Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ
Νέες ανατροπές στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση έρχονται εντός του 2012, με τις  επώδυνες ρυθμίσεις να πλήττουν κυρίως τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, τους εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.

Οι αλλαγές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επηρεάζουν όσους θα θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης μέσα στην επόμενη χρονιά, αντιθέτως δεν αγγίζουν όσους έχουν ήδη προλάβει να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά συνεχίζουν να εργάζονται.
Οι αλλαγές προβλέπονται στον ασφαλιστικό νόμο του 2010 και υλοποιούνται σε δόσεις.
Στόχος είναι να κλείσει σταδιακά η πόρτα εξόδου πριν από το 65ο έτος ή εναλλακτικά το 60ό έτος εφόσον συμπληρωθούν 40 έτη ασφάλισης.
Από τις νέες ρυθμίσεις «απειλούνται» επίσης όσοι επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία, οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ακόμα και οι μητέρες ανηλίκων.
Οι ρυθμίσεις αυτές αγγίζουν τους παλαιούς ασφαλισμένους, δηλαδή όσους μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992.
Κλειδί για την ταχύτερη έξοδο αποτελεί η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης. Όσοι θέλουν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις διατάξεις που ισχύουν το 2012 θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν έως πέντε πλασματικά έτη.
Τέλος, συνεχίζεται η αύξηση των ορίων ηλικίας ή των απαιτούμενων ετών ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση σε 13 Ταμεία. Πρόκειται για τα γνωστά «εξάμηνα» που προβλέπονται στον νόμο 2084/92 και εφαρμόζονται σταδιακά.