5 Δεκ 2011

Παρατείνονται οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης στους δήμους

Παρατείνονται, έως ότου συμπληρώσουν 18μηνο, όλες οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης των δήμων που ήταν ενεργές ως την 30η Απριλίου 2011, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Βάσει της εγκυκλίου, με την οποία καθίσταται πράξη ρύθμιση που είχε συμπεριληφθεί στο ν. 4018/2011μ, καλούνται οι δήμαρχοι να επανασυνάψουν τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης που είχαν διακοπεί χωρίς να έχουν συμπληρώσει 18 μήνες και έως ότου τους συμπληρώσουν.

Πρόκειται για τα προγράμματα μερικής απασχόλησης, αναφέρεται στην εγκύκλιο, που υλοποιήθηκαν από πρωτοβάθμιους ΟΤΑ έπειτα από τις αριθμ. 1/2009 και 2/2009 αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 5 ν. 3250/2004, και για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της διάρκειάς τους, δηλαδή η εξάντληση των δεκαοκτώ μηνών για τους οποίους είχε δοθεί έγκρισηhttp://www.zougla.gr