4 Δεκ 2011

Προσλήψεις, Δεκέμβριος 2011: Δείτε τις νέες θέσεις εργασίας


Μικρότερα γράμματα Μεγαλύτερα γράμματα
Προσλήψεις, Δεκέμβριος 2011: Δείτε τις νέες θέσεις εργασίας
Η Ελληνική Αστυνομία επανήλθε στο προσκήνιο των προσλήψεων προκηρύσσοντας διαγωνισμό για την πλήρωση εκατό (100) θέσεων ως αξιωματικών ειδικών καθηκόντων από ιδιώτες και από μετάταξη ή ένταξη αστυνομικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα διοριστούν θα μεταταχθούν ή θα ενταχθούν ως αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα καθορίζεται ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(Με βαθμό Υπαστυνόμου Α’)
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (δεκαεννέα (19) θέσεις): Οκτώ (8) με ειδικότητα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη λογιστική. Τέσσερις (4) με ειδικότητα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική. Δύο (2) με ειδικότητα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Δύο (2) με ειδικότητα Στατιστικής. Τρεις (3) με ειδικότητα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΙ (είκοσι (20) θέσεις): Είκοσι (20) Νομικοί.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (δέκα (10) θέσεις): Δύο (2) με ειδικότητα Διοικητικής Επιστήμης. Τρεις (3) με ειδικότητα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τέσσερις (4) με ειδικότητα Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών. Ενας (1) με ειδικότητα Ιστορικός.


ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Με βαθμό Υπαστυνόμου Α’)

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (δώδεκα (12) θέσεις):...
διαβάστε αναλυτικά


http://www.madata.gr