7 Οκτ 2012

Απειλείται η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου Ηλείας από διαρροή μαζούτ

Διαρροή υγρού καυσίμου, τύπου μαζούτ που οδεύει προς τα χωράφια τους αλλά και προς το προστατευόμενο οικοσύστημα της συνθήκης Natura, έχουν εντοπίσει εδώ και περίπου μία εβδομάδα καλλιεργητές εκτάσεων που βρίσκονται δίπλα στην λιμνοθάλασσα Κοτυχίου στο νομό Ηλείας καθώς στην περιοχή του Καπελέτου.
Οι καλλιεργητές της περιοχής κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο

μεγάλης οικολογικής καταστροφής αν βρέξει σύντομα και αν δε ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε το μαζούτ να απομακρυνθεί από τα κανάλια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ενώ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και για τις καλλιέργειές τους.
Η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου επικοινωνεί με το Ιόνιο πέλαγος διαμέσου μικρού σχετικά ανοίγματος, πλάτους περίπου 8 μέτρων. Εξαιτίας της επικοινωνίας με τη θάλασσα το νερό είναι υφάλμυρο. Το μεγαλύτερο βάθος της λιμνοθάλασσας είναι περίπου 40 εκατοστά και το μικρότερο 30 εκατοστά. Το Κοτύχι υδροδοτείται κυρίως από ρέματα τα οποία χύνονται στη νότια και ανατολική πλευρά της λιμνοθάλασσας. Στην υδροδότηση της λιμνοθάλασσας συμβάλλουν επίσης και οι βροχοπτώσεις.


attikipress