24 Οκτ 2012

Πρόσβαση στο φορολογικό μας απόρρητο θα έχουν στο εξής οι τράπεζες


Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών οι τράπεζες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία των οφειλετών τους, ακόμη και αν αυτά εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο.
Κατά συνέπεια οι δανειστές θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν στοιχεία από τις ΔΟΥ για τους οφειλέτες τους, όχι όμως αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των φορολογούμενων.


Η εγκύκλιος για τη χορήγηση πληροφοριών για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του φορολογούμενου σε τρίτο πρόσωπο βασίζεται σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρει πως με το ν.3869/2010 παρέχεται στο δανειστή το δικαίωμα, μετά από αίτηση του, που διαβιβάζεται στη φορολογική αρχή μέσω του αρμοδίου εισαγγελέα, να λάβει «κάθε χρήσιμη πληροφορία» για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα οφειλετών του, ανεξάρτητα από τη συναίνεσή τους ή μη.

http://daimonakos.blogspot.gr