19 Οκτ 2012

Αποκάλυψη: Πληρώσαμε 18 εκατ. ευρώ για αμαξοστάσιο που δεν λειτουργεί!


Να πώς πάνε άχρηστα 18 εκατ. ευρώ για το αμαξοστάσιο των τρόλεϋ στο Ρουφ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ο ΟΣΥ δεν μπορεί να παραλάβει το Αμαξοστάσιο των ΤΡΟΛΛΕΥ στο ΡΟΥΦ γιατί από το Δώμα του κτιρίου τρέχει νερό συνεχώς. Αιτία : Επί Δ/ντος Συμβούλου Παναγιώτη Κανελλόπουλου κατ’ εντολή του οποίου, κατασκευάστηκε πράσινη στέγη αξίας 220.000 ευρώ με παράνομο τρόπο ανάθεσης αφού ο Δ/ντης Έργων ΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, κατ’ εντολή του Δ/ντος Συμβούλου που προσυπέγραψε τις αποφάσεις, τεμάχισε την εργολαβία σε 7 παράνομες υπεργολαβίες που η κάθε μία ήταν κάτω από 60.000 ευρώ για να δοθούν σε συγκεκριμένους εργολάβους δηλαδή σε δυο. 

Οι πρόχειροι διαγωνισμοί είναι στο αρχείο του ΛΥΚΟΥ. Οι επιτροπές ανάθεσης ήταν από γνωστούς Μηχανικούς υπαλλήλους του ΛΥΚΟΥ του χεριού του.

Ουσιαστικά για το έργο της πράσινης στέγης δεν υπάρχουν εγγυήσεις καλής ποιότητας και ουδεμία νόμιμη παραλαβή έχει γίνει με αποτέλεσμα αφού οι πρόχειροι διαγωνισμοί είναι εκτός του πλαισίου του Νόμου περί Δημοσίων έργων, το κυρίως έργο το Αμαξοστάσιο να μην παραλαμβάνεται από τον ΟΣΥ και να έχουν πάει στα Δικαστήρια. 

Το κυρίως έργο αποπερατώθηκε καλώς από τον ΚΑΣΤΟΡΑ θυγατρική του ΑΚΤΩΡΑ σύμφωνα με την Προσωρινή Παραλαβή. Δεν έχει γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

 Ως γνωστόν ο ΛΥΚΟΣ είναι κατηγορούμενος για μίζα από την ΜΑΝ για τη προμήθεια των τρόλεϊ. 30.000 ευρώ. http://eleftheriskepsii.blogspot.gr