1 Φεβ 2012

Δήμος Κρωπίας - Πρόταση για λύση της μεταφορά των μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.


Σύμφωνα με την αριθμ. 35415/28-07-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1701/Β΄/1-08-2011) άρθρο 1, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης Δημοσίων Σχολείων, οι οποίοι κατοικούν από την έδρα του σχολείου τους σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής: α) 1200μέτρα για μαθητές Α’/θμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία-δημοτικά), β) 2500 μέτρα για μαθητές γυμνασίων, γ) 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.


Τους προηγούμενους μήνες διενεργήθηκαν ανοικτοί διεθνής δημόσιοι μειοδοτικοί διαγωνισμοί για την εκλογή αναδόχων σύμβασης για την μεταφορά μαθητών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης 2011-2012, που για το Δήμο Κρωπίας ήταν προϋπολογισμού 816.375 € αλλά κηρύχτηκε άγονος, όπως αυτό συνέβη και στους όμορους Δήμους Μαρκοπούλου, Παιανίας, Σπάτων - Αρτέμιδος, Ραφήνας - Πικερμίου, Παλλήνης - Ανθούσας - Γέρακα, Σαρωνικού, Κερατέας - Λαυρεωτικής και Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης.

Μετά από συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας πήρε μία τολμηρή και ρεαλιστική απόφαση, όπως τη χαρακτήρισαν, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Δημήτρη Κιούση και τις προτάσεις και ενέργειες του Αντιδημάρχου Παιδείας Ανδρέα Ντούνη για την οριστική λύση της μεταφοράς των μαθητώνόχι μόνο στο Κορωπί αλλά και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, προτείνεται η μεταφορά της αρμοδιότητας των μαθητών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για τον βέλτιστο προγραμματισμό των διαδρομών και την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς λόγω μαζικής μεταφοράς. Στη περίπτωση δε που δεν επιτευχθεί αυτό προτείνουν :α) την παράταση των συμβάσεων έως ότου εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση αγοράς λεωφορείων β) την ένταξη μέσω του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών για τους Δήμους, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς των μαθητών (λεωφορεία) και η στελέχωση με οδηγούς λεωφορείων και συνοδούς μαθητών από μετάταξη ή πρόσληψη καλύπτοντας και τις αντίστοιχες δαπάνες.

Η πρόταση του Δήμου Κρωπίας έχει συγκεντρώσει μεγάλη αποδοχή και από άλλες δημοτικές διοικήσεις των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής αφού εξοικονομεί πόρους και τους αξιοποιεί για μια οριστική λύση.

Η ρύθμιση που προτείνει ο Δήμος Κρωπίας για τις σχολικές του μονάδες αφορά 319 μαθητές Α’/θμιας εκπαίδευσης και 323 μαθητές Β’/θμιας εκπαίδευσης.