16 Φεβ 2012

Τελικά πρέπει να είμαστε πολύ ...μα πολύ μ@.....

Δηλ. μέχρι να διοριστεί πρωθυπουργός ο Παπαδήμος, ήτανε διορισμένος σύμβουλος του ΓΑΠ. σωστά? Δηλ. ο Παπαδήμος συμβούλευε τον ΓΑΠ για τις ενέργειες της κυβέρνησης που απέτυχε και απολύθηκε. Σωστά? 

Δηλ. τώρα ο απολυθείς από τον ΓΑΠ Παπαδήμος, θα κάνει από μόνος του, ότι μέχρι χθε
ς συμβούλευε να κάνει η κυβέρνηση του ΓΑΠ που απέτυχε. Σωστά?
http://repoupame.blogspot.com/