19 Φεβ 2012

Γιατί αὐτοί οἱ «κουκουλοφόροι» κρατοῦν τήν σημαία;


Τὴν φωτογραφία βρῆκα στὴν σελίδα φίλου στὸ facebook καὶ φυσικὰ εἶναι πλέον ἀπὸ τὶς πιὸ διαδεδομένες τοῦ διαδικτύου. 
Οὐσιαστικῶς καταδεικνύει τὴν ἄρρηκτο σχέσι κουκουλοφόρων-μπαχαλάκηδων μὲ τὰ ΜΑΤ καὶ τὴν (πρώην) ὑπερήφανη ἀστυνομία τοῦ Παπουτσῆ. (Ξέρετε, αὐτὴν ποὺ λειτουργεῖ πλέον μόνον γιὰ νὰ καταστέλλῃ γέρους, μαθητὲς καὶ νὰ ῥίχνῃ ΜΟΛΟΤΩΦ.) 
Αὐτὸ ποὺ δὲν εἶδα ὅμως ποὐθενὰ νὰ σχολιάζεται εἶναι ἡ προπαγάνδα ποὺ πραγματοποιοῦν ἐτοῦτα τὰ κτήνη. 
Κρατοῦν τήν Ἑλληνική σημαία; Μά ἐγώ γνώριζα πώς οἱ ἀναρχικοί, οἱ μπαχαλάκηδες καί οἱ Houligans μόνον σημαῖες δὲν ἀναγνωρίζουν. Ἄλλαξε κάτι; Ἢ μήπως πασχίζουν νά μᾶς πείσουν πώς οἱ φέροντες Ἑλληνική σημαία εἶναι αὐτοί πού θέλουν νά καταστρέψουν τά πάντα;
Τελικῶς θεωρῶ πὼς εἶναι ἀπίστευτη καὶ ἀπύθμενος ἡ ἀθλιότης τοῦ ἀνυπάρκτου νοός τους! Καλά, οἱ Παπουτσῆδες… Δὲν περιμέναμε κάτι καλλίτερο ἀπὸ ἐτούτους..
Γιά τήν «Ἑλληνική» ἀστυνομία; Τό περιμέναμε; Τέτοιου εἴδους εἶναι πλέον οἱ νέοι μας δεσμοφύλακες;
Φιλονόη.
Σημείωσις:
Ἀπὸ τὸ κείμενον τοῦ Γιάννη Φραγκούλη μὲ τίτλο Κατηγορῶ, ἀναδημοσιεύω τὸ ἐξῇς:
«…..Δεν μας ενδιαφέρει η φτώχια, την γνωρίζουμε και μας αποφεύγει γιατί ξέρει ότι πάντα την νικάμε. Μας ενδιαφέρει να περπατάμε με το κεφάλι ψηλά και να λέμε μεταξύ μας:
«Γειά σου άνθρωπε, γειά σου φίλε».
Και όχι: «Εσύ δεν ήσουν ο ασφαλίτης που……..;;; »
Αποφασίστε !!!!….»
Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε «ἀγαπητοί» μας ἀστυνομικοί, ἐὰν σᾶς ἔχει μείνει ἴχνος φιλοτίμου, τσίπας καὶ συνειδήσεως, ἔφθασε ἡ στιγμὴ τῶν ἀποφάσεών σας. Ἢ μὲ τοὺς ἀπὸ ἐκεῖ ἢ μὲ τοὺς ἀπὸ ἐδῶ. Οἱ ἀπὸ ἐκεῖ χάνουν! Τελειώνουν! Οἱ ἀπὸ ἐδῶ, ἐμεῖς δῆλα δή, εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ ἐρχόμαστε. Καὶ ἡ κρίσις θὰ εἶναι ἰδιαιτέρως αὐστηρή! Σᾶς δίδω τὸν λόγο μου!