6 Ιαν 2012

«Ηλεκτροπληξία» της ΔΕΗ σε χιλιάδες νοικοκυριά


«Ηλεκτροπληξία» της ΔΕΗ σε χιλιάδες νοικοκυριάΤα νέα τιμολόγια χαμηλής τάσης, που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου ανακοινώθηκαν από την ΔΕΗ μετά από γνωμοδότηση της  Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Με βάση τα τιμολόγια:
Η μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων στη Χαμηλή Τάση ανήλθε στο 9,2%.
Οι λογαριασμοί ρεύματος για τους οικιακούς πελάτες κλιμακώνονται από 9% έως και 12,1%, με τις αυξήσεις να είναι μεγαλύτερες για τους πελάτες με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις.
Ωστόσο στα ποσοστά που ανακοινώθηκαν δεν συμπεριλαμβάνεται η αύξηση του τέλους ΑΠΕ (+3% μεσοσταθμικά).
Επομένως, μετά την προσθήκη του τέλους αυτού, η επιβάρυνση ανά κατηγορία διαμορφώνεται από 12% έως 14,5%.
Παραμένει αμετάβλητο το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.
Παραμένουν αμετάβλητα τα τιμολόγια των πολυτέκνων.
Στην κατηγορία πελατών με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις οι λογαριασμοί εκείνων με καταναλώσεις άνω των 3.000 kWh διαμορφώνονται κατά 54% υψηλότερα έναντι των οικιακών με τις χαμηλότερες καταναλώσεις ρεύματος.
Υιοθετήθηκε μια λελογισμένη αύξηση στα τιμολόγια των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων.
Από τη μεσοσταθμική αύξηση των λογαριασμών των πελατών Χαμηλής Τάσης κατά 9,2% μόνο το 1,1% αναπληρώνει μέρος της αύξησης των κοστολογικών δαπανών της ΔΕΗ, για τη μεταβολή του κόστους ενέργειας. Το υπόλοιπο 8,1% αφορά σε αυξήσεις του κόστους για:
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, λόγω Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, επιβολής ΕΦΚ στο μαζούτ και στο ντίζελ και αύξησης των διεθνών τιμών υγρών καυσίμων κλπ 3,5%
ΕΦΚ στο φυσικό αέριο 2,6%
Μεταβολή του τέλους λιγνίτη 0,9%
ΦΠΑ 1,1%
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, οι τιμές και οι αυξήσεις για κάθε 1.000 κιλοβατώρες κατανάλωσης, στη χαμηλή τάση, διαμορφώνονται ως εξής για κάθε κατηγορία κατανάλωσης:
Οικιακό τιμολόγιο
 • 0-800: από 113,8 ευρώ στα 124,1. Αύξηση 9%.
 • 801-1.000: από 124,3 ευρώ στα 137,5 ευρώ. Αύξηση 10,6%.
 • 1.001-1.200: από 126,1 ευρώ στα 140 ευρώ. Αύξηση 11,0%.
 • 1.201-1.600: από 127,2 ευρώ στα 139,1 ευρώ. Αύξηση 9,4%.
 • 1.601-2.000: από 133,8 ευρώ στα 148,3 ευρώ. Αύξηση 10,8%.
 • 2.001-3.000: από 166,4 ευρώ στα 186,5 ευρώ. Αύξηση 12,1%.
 • 3.001 και πάνω: από 170,7 ευρώ στα 191,4 ευρώ. Αύξηση 12,1%.
«Νυχτερινό» οικιακό τιμολόγιο
 • 0-800: από 103,6 ευρώ στα 112,9 ευρώ. Αύξηση 9%.
 • 801-1.000: από 112,1 ευρώ στα 123,6 ευρώ. Αύξηση 10,2%.
 • 1.001-1.200: από 113,3 ευρώ στα 125,4 ευρώ. Αύξηση 10,6%.
 • 1.201-1.600: από 113,6 ευρώ στα 124,4 ευρώ. Αύξηση 9,5%.
 • 1.601-2.000: από 119,7 ευρώ στα 131,1 ευρώ. Αύξηση 9,5%.
 • 2.001-3.000: από 141,6 ευρώ στα 157,1 ευρώ. Αύξηση 11%.
 • 3.001 και πάνω: από 142,2 ευρώ στα 158,7 ευρώ. Αύξηση 11,6%.
Επαγγελματικά τιμολόγια
 • Γ21 (Εμπορικό): από 161 ευρώ στα 172,2 ευρώ. Αύξηση 7%.
 • Γ21Β (Βιομηχανικό): από 149,9 ευρώ στα 161,9 ευρώ. Αύξηση 8%.
 • Γ22 (Εμπορικό): από 147,6 ευρώ στα 159,5 ευρώ. Αύξηση 8%.
 • Γ22Β (Βιομηχανικό): από 151,6 ευρώ στα 165,2 ευρώ. Αύξηση 9%.
 • Γ23 (Εμπορικό): από 126,6 ευρώ στα 135,4 ευρώ. Αύξηση 6,9%.
 • Γ23Β (Βιομηχανικό): από 104,5 ευρώ στα 114,3 ευρώ. Αύξηση 9,4%.