15 Δεκ 2011

Καταργείται η ΟΔΔΥ!


Την απόφαση για την κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) και την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του υπέγραψε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού ΑΕ που συστάθηκε με το Π.Δ.413/1998 καταργείται.
Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του ΟΔΔΥ ΑΕ, θα επιδιώκονται και θα ασκούνται εφεξής από το υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.