23 Δεκ 2011

12,7% οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, δείτε όλες τις κατηγορίες

Αυξήσεις 12,7 % κατά μέσο όρο στα τιμολόγια της ΔΕΗ και αναπροσαρμογή τους ανά εξάμηνο (κάθε 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουνίου) με βάση την εξέλιξη του κόστους, απελευθέρωση των τιμολογίων μέσης τάσης και περαιτέρω περιορισμό των κλιμακίων κατανάλωσης που εφαρμόζονται στους λογαριασμούς για τους οικιακούς καταναλωτές προβλέπει η τελική εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις χρεώσεις στο ηλεκτρικό από 1ης Ιανουαρίου.


Η τελική απόφαση για το ύψος των αυξήσεων θα ληφθεί από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ύστερα και από ενημέρωση του υπουργικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το ΑΠΕ εισηγείται την αύξηση του μέσου εσόδου της ΔΕΗ στα 78,65 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 69,78 ευρώ που ήταν το 2011 (αύξηση 12,7 %). Το μέσο έσοδο προτείνεται να διαμορφωθεί σε 89,8 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τους οικιακούς καταναλωτές, 93,7 ευρώ για τους επαγγελματίες και 77,9 για τους λοιπούς καταναλωτές στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αγρότες. Με βάση αυτόν τον δείκτη θα καθορίσει η ΔΕΗ τα αναλυτικά τιμολόγια που θα ισχύσουν το 2012 για κάθε κατηγορία καταναλωτών.

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή που προτείνει η ΡΑΕ είναι να θεσπιστεί μόνιμος μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων της ΔΕΗ ανά εξάμηνο, με βάση την εξέλιξη των τιμών χονδρικής. Σύμφωνα με την πρόταση, έως τις 15 Μαίου κάθε χρόνου η ΔΕΗ θα καταθέτει στη ΡΑΕ στοιχεία για την εξέλιξη του κόστους. Αν η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο υπερβαίνει το 15 % (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) τότε θα γίνεται αντίστοιχη αναπροσαρμογή των τιμολογίων από 1ης Ιουνίου. Αντίθετα, αν η διαφορά είναι μικρότερη από 15 % οι χρεώσεις θα παραμένουν ίδιες. Η ΡΑΕ αναφέρει μάλιστα ότι είχε διατυπώσει την ίδια πρόταση και για το 2011 αλλά δεν υιοθετήθηκε και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΔΕΗ θα παρουσιάσει πιθανώς εφέτος ζημιές.

Η ΡΑΕ εισηγείται εξάλλου τον περαιτέρω περιορισμό του πλήθους των τιμολογίων που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών καθώς και των κλιμακίων κατανάλωσης με βάση τις οποίες καθορίζονται οι χρεώσεις. Όπως είναι γνωστό από εφέτος όλες οι κιλοβατώρες που "καίει" κάθε καταναλωτής χρεώνονται με ενιαία τιμή. Όμως η τιμή αυτή με την οποία χρεώνονται εξαρτάται από το ύψος της κατανάλωσης. Τα κλιμάκια είναι 0-800 kwh, 801-1000, 1001-1200, 1201-1600, 1601-2000 και πάνω από 2001 kwh. Η πρόταση της ΡΑΕ είναι τα κλιμάκια αυτά να περιοριστούν σε δύο: μέχρι 2000 kwh και πάνω από 2000, με τελικό στόχο όπως ανέφεραν πηγές της Αρχής να καταργηθεί στο μέλλον και αυτή η διάκριση ώστε όλες οι κιλοβατώρες του οικιακού τιμολογίου, ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης, να τιμολογούνται με ενιαία τιμή.

Η ΡΑΕ εισηγείται εξάλλου την απελευθέρωση των τιμολογίων μέσης τάσης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν και από το "μνημόνιο".

Αξιοσημείωτη είναι τέλος η αναφορά που περιλαμβάνεται στην επιστολή του προέδρου της ΔΕΗ κ. Α. Ζερβού για τα τιμολόγια, προς τους υπουργούς Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. "Με αύξηση του μέσου εσόδου μικρότερη του 15 %, αναφέρεται συγκεκριμένα στην επιστολή, η λειτουργία της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική, οι εναλλακτικοί προμηθευτές οδηγούνται εκτός αγοράς και η ΔΕΗ καταλήγει με μαθηματική ακρίβεια σε ένα επί ζημία μονοπώλιο. Συνακόλουθα, η ΔΕΗ θα αντιμετωπίσει το βάσιμο ενδεχόμενο μερικής τουλάχιστον στάσης πληρωμών, ήδη από το 1ο τρίμηνο του 2012, με ολέθριες συνέπειες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και προς την χονδρεμπορική αγορά".http://in-fo-stires.blogspot.com