13 Νοε 2011

Ζητούν από εγγυητικές επιστολές έως ρήτρες… δραχμής.

Ζητούν από εγγυητικές επιστολές έως ρήτρες… δραχμής.
Έναν ιδιότυπο οικονομικό αποκλεισμό αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με το εξωτερικό, σύμφωνα με δημοσίευμα της «KτΚ» , εξαιτίας του φόβου της χρεοκοπίας.
Ζητούνται μάλιστα από τις ελληνικές επιχειρήσειςεγγυητικές επιστολές μέχρι και ρήτρες ..δραχμής (!). Εγγυητικές επιστολές δέχονται από ξένες τράπεζες, ενώ από ελληνικές γίνονται δεκτές πολύ δύσκολα και μόνο για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
Η μείωση των παραγγελιών από το εξωτερικό εκτιμάται πως επηρεάσει σημαντικά τις ελληνικές εξαγωγές