2 Νοε 2011

Δείτε τι θα πληρώσουμε για τα τέλη κυκλοφορίας του 2012


Αυξημένα κατά 10% είναι τα νέα τέλη κυκλοφορίας που θα πρέπει να προμηθευτούν οι οδηγοί μέχρι το τέλος του έτους.

Δείτε πόσο θα κοστίσει το τέλος κυκλοφορίας αναλόγως τον τύπο και τις εκπομπές του οχήματος σας καθώς όπως και πέρυσι θα είναι δύο ταχυτήτων, για όσα οχήματα ταξινομήθηκαν πριν και μετά την 1η Νοεμβρίου του 2010.... 
Αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν πριν το Noέμβριο του2010
Κυβικά
Tέλη
Έως
300
22
-301
785
55
-786
1071
120
-1072
1357
135
-1358
1548
240
-1549
1738
265
-1739
1928
300
-1929
2357
660
-2358
3000
880
-3001
4000
1100
4001
και άνω
1320

Ειδικά, για τις ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, το υπουργείο αναφέρει πως τα τέλη κυκλοφορίας συνεχίζουν να υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό τους και με την κλίμακα που ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί έως την 31/10/2010 διότι δεν υφίσταται οδηγία της Ε.Ε. για τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα. 


Αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν μετά από το Noέμβριο του 2010
γρμ. C02 ανά χιλιόμετρο
Tέλη ανα γρμ. co2
0-100
0
101 -120
0,9
121 -140
1,1
141 -160
1,7
161 -180
2,25
181 -200
2,55
201 - 250
2,8
Άνω των 251
3,4

Φορτηγά και μοτοσυκλέτες
Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα
Τέλη κυκλοφορίας
έως
1500
75
1501
3500
105
3501
10000
300
10001
20000
600
20001
30000
940
30001
40000
1320
40001
και άνω
1490

Λεωφορεία
Θέσεις καθημένων
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας
έως 33
210
34 - 50
410
51 και άνω
510

 Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) τα τέλη θα είναι 140 ευρώ ενώ για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, υπολογίζονται ομοίως με τα αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Για τα ρυμουλκά τράκτορ θα είναι  300 ευρώ.

Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 535 ευρώ.

Tέλη κυκλοφορίας για υβριδικά, υδρογόνου και ηλεκτροκίνητα οχήματα

Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας τα υβριδικά επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), με κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010. Για όσα ξεπερνούν τα 1929 κ. εκ. τα τέλη αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Για όσα ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα. 

Ακόμα και οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, όπου έχει χορηγηθεί απαλλαγή, υποχρεούνται στην προμήθεια ειδικού σήματος το οποίο κοστίζει πέντε  ευρώ

Kυρώσεις και πρόστιμα
Σε περίπτωση που κάποιος δεν πληρώσει τα τέλη η κυκλοφορεί χωρίς το σήμα (π.χ. δεν το έχει κολήσει) τότε οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται και επιστρέφονται μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το σήμα και το αποδεικτικό πληρωμής του κατά περίπτωση προστίμου.  

Εάν τα τέλη πληρωθούν εκπρόθεσμα τότε επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής:   

α) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ  

β) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (C02), σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου  

γ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που υπολογίζονται με βάση στον κυλινδρισμό του κινητήρα ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (C02) του οχήματος, πλην της περίπτωσης που τα αναλογούντα τέλη είναι κατώτερα των 30 ευρώ, οπότε, όπως προαναφέρθηκε, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις 

Σε περίπτωση που αγοράσατε το σήμα και δεν το κολλήσατε εγκαίρως στο Ι.Χ., κινδυνεύετε να χάσετε τις πινακίδες και να πληρώσετε πρόστιμο 30 ευρώ.