25 Οκτ 2011

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΑ


Όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΟΛΜΕ Θέμης Κοτσιφάκης, "οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας με αφορμή την κυβερνητική πολιτική".
Η ΟΛΜΕ, εξάλλου, εξηγεί στους εκπαιδευτικούς που αρνούνται να απασχοληθούν τα Σάββατα για την αναπλήρωση της ύλης, "ότι προστατεύονται από την υφιστάμενη νομοθεσία", ενώ διακηρύσσει ότι "δεν πρόκειται να δεχθεί καμία μορφή αμφισβήτησης του κεκτημένου πενθημέρου».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ομοσπονδίας των εκπαιδευτικών, το υπουργείο Παιδείας επιμένει να αντιμετωπίζει λογιστικά την αναπλήρωση των διδακτικών ωρών, προσθέτοντας δηλαδή απλώς ώρες και ημέρες στο σχολικό πρόγραμμα. Δεν λαμβάνει υπόψη την παιδαγωγική και εκπαιδευτική διάσταση του θέματος, ούτε φυσικά κάνει την αυτοκριτική του για τις δικές του ευθύνες, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες διδακτικές ώρες χάνονται, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες της σχολικής χρονιάς, λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες και λόγω του απαράδεκτου γεγονότος της έλλειψης διδακτικών βιβλίων για τους μαθητές και τις μαθήτριες τη φετινή χρονιά.
Η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της τονίζει τα εξής:
1. Η αναπλήρωση της ύλης πρέπει να γίνεται με ρυθμούς που να επιτρέπουν την αφομοίωσή της από τους μαθητές. Το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό. Είναι κυρίως ποιοτικό.
2. Η εντατικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μάλιστα υπό το άγχος μιας κραυγαλέας επίφασης ενδιαφέροντος για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι απόρροια αντιπαιδαγωγικής αντίληψης που τελικώς αποβαίνει σε βάρος τους.
3. Η απλουστευτική και μηχανιστική διαχείριση από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ενός σοβαρού και σύνθετου προβλήματος, όπως το υπόψη ζήτημα, εξ αντικειμένου τουλάχιστον, λειτουργεί τιμωρητικά σε σχέση με τις μαθητικές κινητοποιήσεις, γεγονός που αντίκειται στη δημοκρατική ταυτότητα και λειτουργία του σχολείου.
4. Η όποια εισήγηση για αναπλήρωση διδακτικών ωρών πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι προϊόν συλλογικής βούλησης του συλλόγου των διδασκόντων, των γονέων και των μαθητών και ο σχετικός προγραμματισμός να γίνεται αποκλειστικά με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κριτήρια.
5. Αν προς τη λήξη του διδακτικού έτους διαπιστωθεί πως εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μη κάλυψης της διδακτέας ύλης σε αρκετές σχολικές μονάδες και για συγκεκριμένα μαθήματα, θεωρείται προτιμότερο να ζητηθεί από τον υπεύθυνο οργανισμό η κατ’ επιλογή περικοπή ενός τμήματός της, ώστε να αποφευχθεί η μεγαλύτερη και αλυσιτελής επιβάρυνση των μαθητών.
6. Όσον αφορά, τέλος, τις πιέσεις που ασκούνται από ορισμένα στελέχη της διοίκησης προς εκπαιδευτικούς, με αφορμή την παραπάνω εγκύκλιο, αυτοί να εργαστούν τα Σάββατα για την αναπλήρωση της ύλης που δεν διδάχθηκε λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, οι πιέσεις αυτές ελέγχονται ως µη σύννοµες, επειδή το Σάββατο και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συμβατική υποχρέωση να εργάζονται (καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας με την ΠΝΠ από 29.12.1980, που κυρώθηκε με τον ν. 1157/81 και ν. 1566/85, άρθρ. 13, παρ. 8 κ.α.)
Κατά συνέπεια, όσοι σύλλογοι διδασκόντων και µεµονωµένοι εκπαιδευτικοί αρνούνται να απασχοληθούν τα Σάββατα για τη διαδικασία αναπλήρωσης της ύλης προστατεύονται από την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία. Ως συνδικάτο και ως εργαζόμενοι τα μέλη της ΟΛΜΕ δεν πρόκειται να αποδεχτούνε οποιασδήποτε μορφής αμφισβήτηση του κεκτημένου του πενθήμερου.
7. Να μην τελειώσει πρόωρα, όπως την περσινή χρονιά, το διδακτικό έργο στα σχολεία.
Της Στελίνας Μαργαριτίδου-μακεδονιαhttp://www.bloglines.gr/