3 Νοε 2012

Στοιχεία Σοκ / Τραγική η κατάσταση διαβίωσης της ελληνικής κοινωνίας...!!!

Σοκάρουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ καθώς δείχνουν ότι ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα έχει φτάσει στο 23,7% και είναι υψηλότερος κατά 2,3 % ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού... 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών έτους 2011, το 21,4% του συνολικού πληθυσμού της χώρας απειλείται από τη φτώχεια.


Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΛ.ΣΤΑΤ, το κατώφλι κινδύνου φτώχειας ανέρχεται ανά άτομο στο ποσό των 6.591,00 ευρώ ετησίως και σε 13.842 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

-Το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 12.637,08 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 21.590,07 ευρώ.
-Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 901.194 και τα μέλη τους σε 2.341.400.
-Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 23,7% και είναι υψηλότερος κατά 2,3ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.
-Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε ποσοστό 23,6% και είναι αυξημένος κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2010.
-Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται σε 3.043.000 άτομα.
- Ο πληθυσμός που διαβιεί σε σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από 3 μήνες συνολικά το έτος ανέρχεται σε 837.300 άτομα, ενώ το 2010 ανερχόταν σε 544.800 άτομα.
Ο πληθυσμός που απειλείται από τη φτώχεια είναι κυρίως :
- Άνδρες άνεργοι(48,4%)
-Μονογονεικά νοικοκυριά με , τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (43,2%)
-Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων) (30%)
-Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (29,7%) http://communenews.blogspot.gr