8 Μαΐ 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Ο Βενιζέλος ΘΕΛΕΙ εκλογές οπωσδήποτε


Σύνταγμα της Ελλάδος
Άρθρο 86
§ 1 εδ. α΄ «Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει».
§ 3 εδ. ε΄ «Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος».
ΑΡΑ:  για όσα διαπράχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2009 έως και τον Απρίλιο του
2012, δίωξη μπορεί να ασκήσει ΜΟΝΟΝ η Βουλή, που προέκυψε από τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.  Αν αυτή η Βουλή συγκληθεί και αμέσως μετά διαλυθεί για να προκηρυχθούν νέες εκλογές, η επόμενη Βουλή (που θα προκύψει από τις «επαναληπτικές» εκλογές) ΔΕΝ θα έχει, κατά το (βενιζέλειας έμπνευσης και γραφής) άρθρο 86 του Συντάγματος, δυνατότητα να ασκήσει διώξεις!
Εκτός κι αν ενεργοποιηθεί το ακροτελεύτιο άρθρο 120…