13 Ιαν 2012

Ο κοινωνικός πλούτος δηλαδή οι καταθέσεις μειώνονται επιθετικά στην Ελλάδα και θα οδηγήσουν γρηγορότερα την χώρα στην χρεοκοπία


Η συνεχής μείωση των καταθέσεων, του κοινωνικού πλούτου, αποτελεί μια επικίνδυνη εξέλιξη.
Από τις αρχές του 2010 που ξεκίνησε η μείωση των καταθέσεων έως τα τέλη Δεκεμβρίου θα έχουν χαθεί 67,5 δις ευρώ θα έχουν χαθεί 67,5 δις ευρώ σωρευμένου πλούτου της κοινωνίας.
Μόνο το 2011 θα χαθούν 38-39 δις ευρώ.
Στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2011 οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 36,7 δις ευρώ στα 172,989 δις ευρώ.
Να ληφθεί υπόψη ότι αρχές του 2010 οι καταθέσεις ήταν 237,5 δις ευρώ.
Με βάση την διαχρονική τάση και το 2012 οι καταθέσεις θα συνεχίσουν να μειώνονται όπερ σημαίνει ότι έως το τέλος του 2012 θα μπορούσαν να έχουν χαθεί 100 δις ευρώ καταθέσεων.
To σημαντικότερο όλων είναι ο ρυθμός μείωσης των καταθέσεων 4 και 3,5 δις ευρώ το μήνα είναι τεράστιες μειώσεις για τις δυνατότητες των ελληνικών τραπεζών.
Οι μειώσεις αποδίδονται στο γεγονός ότι οι πολίτες καταφεύγουν στις καταθέσεις για να αναπληρώσουν τις απώλειες των εισοδημάτων τους καθώς και σε εκροές στο εξωτερικό που συνεχίζονται λόγω της διάχυτης αβεβαιότητας ότι η Ελλάδα μπορεί να χρεοκοπήσει.
Η συνεχής μείωση των καταθέσεων θα βαθύνει ακόμη περισσότερο την ύφεση στην Ελλάδα και θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ και το ELA.
Με βάση τα στοιχεία για τον μήνα Νοέμβριο το ELA η ρευστότητα που αντλούν οι τράπεζες από την ΤτΕ αυξήθηκε κατά 6,4 δις ευρώ τον Νοέμβριο στα 42,8 δις ευρώ σε σχέση με τα 36,24 δις ευρώ τον Οκτώβριο.
Επίσης οι τράπεζες δανείσθηκαν από την ΕΚΤ 73,412 δις ευρώ τον Νοέμβριο σε σχέση με τα 74,33 δις ευρώ τον Οκτώβριο.
Είναι προφανές ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι απόλυτα εξαρτημένες από την ΕΚΤ και το ELA.