8 Δεκ 2011

Πήραν φωτιά τα επιτόκια - Σε απόγνωση οι δανειολήπτες


Πήραν φωτιά τα επιτόκια - Σε απόγνωση οι δανειολήπτεςΤα μάτια και τα αυτιά στραμμένα στη συνεδρίαση της ΕΚΤ, απ' όπου αναμένεται το... χαρμόσυνο μαντάτο της νέας μείωσης επιτοκίων, έχουν οι δανειολήπτες αλλά και όσοι σκοπεύουν να ζητήσουν τραπεζική χρηματοδότηση, αν και κάθε ημέρα που περνάει γίνεται αντιληπτό ότι εάν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη διατραπεζική αγορά και δεν βελτιωθεί το επίπεδο ρευστότητας, το χρήμα θα παραμείνει δυσεύρετο και ακριβό.
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι το κόστος των νέων δανείων αυξάνεται μήνα με το μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) διαμορφώθηκε στο 15,24%, τον Οκτώβριο του 2011 (Σεπτέμβριος 2011: 15,26%). Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε επίσης ουσιαστικά αμετάβλητο στο 7,92%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 10,36%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης στο 7,90% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, κατά 6 μονάδες βάσης στο 6,85% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και κατά 16 μονάδες βάσης στο 6,20% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στο μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 4,65%. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων παρουσίασε περαιτέρω άνοδο κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε, τον Οκτώβριο του 2011, στο 7,03%!!!
Ωστόσο, ούτε τα υφιστάμενα δάνεια έμειναν ανεπηρέαστα. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών όπως και το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 3,95% και 5,34% αντίστοιχα, ενώ το επιτόκιο των αντίστοιχων επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 6,44%.