10 Νοε 2011

Αναβολή στην εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης του δήμου Λαυρεωτικής


Αναβλήθηκε η συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως του δήμου Λαυρεωτικής κατά της πράξεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως... ακινήτων για τη δημιουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Κερατέας (παρέμβαση ΕΣΔΚΝΑ). Η εν λόγω συζήτηση, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ενώπιον του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 14ης Νοεμβρίου 2011, αναβλήθηκε οίκοθεν, σύμφωνα με το νομικό εκπρόσωπο του δήμου Α. Παπακωνσταντίνου.


http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/11/blog-post_2660.html#more